Motorikvejledning

Motorikvejledning.

Som motorikvejleder kigger man meget på de primære sanser.Labyrintsansen / retningssansen, taktil/ følelsessansen og kinæsthesisansen – herunder tonus.
Tonus er et udtryk for musklernes spænding i hviletilstand. Forstyrrelser på de primære sanser påvirker barnets motorikske udvikling.

Når et barn fødes er der en refleksrække, som ligger klar til at hjælpe barnet i dets motoriske udvikling. Når en refleks har haft sin virkning integreres den og kan ikke længere udløses. Som motorikvejleder ser vi på hvorhenne barnet er i forhold til refleksrækken og om der skal yderligere træning til.
Reflekserne og deres integration hjælper barnet krop til at lære bevægelser – rulle, kravle og gå f.eks. og det er vigtigt at reflekserne udløses og integreres for at barnet får en automatiseret motorik – altså at barnets ikke skal tænke alle bevægelser. For hvis man skal tænke hver bevægelse er der ikke overskud til ret meget andet – herunder også indlæring.

Undersøgelser fra 2014 viser at 31,4 procent af de børn der starter i børnehave klassen ikke har motorik til at sidde der. De har svært ved at side stille fordi kroppen driller – fordi reflekserne ikke er integreret endnu. Samtidig arbejder deres hjerne på højtryk for at styre kroppen – hvilket medfører at de ud over de ikke kan sidde stille – heller ikke har kapacitet til at høre efter hvad læreren siger. Som oftest misforstås disse børn og skældes ud – men faktisk kan de slet ikke gøre for det.

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *